מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Geocentric

Term תיאור
Geocentric

An adjective meaning “centered on the Earth.” Most early civilizations had a geocentric view of the universe