מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Mass

Term תיאור
Mass

A measure of the total amount of matter contained within an object