מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Penumbra

Term תיאור
Penumbra

The region of partial illumination surrounding the darkest part of a shadow caused by an eclipse