מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

perigee

Term תיאור
perigee

The point in the orbit of a moon or a satellite, at which it is nearest to the Earth

perigee versus apogee

Illustration: perigee ‘Supermoon’ versus an apogee ‘Minimoon’