מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Photometry

Term תיאור
Photometry

A technique for measuring the brightness of celestial objects