מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Planet

Term תיאור
Planet

Spherical ball of material such as rock and/or gas that orbits a star. The Earth is a planet.