מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Planetary nebula

Term תיאור
Planetary nebula

An expanding shell of glowing gas expelled by a star late in its life. Our Sun will create a planetary nebula at the end of its life