מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Proper motion

Term תיאור
Proper motion

The apparent motion of a star across the sky (wihtout the star’s parallax), arising from the star’s velocity through space with respect to the Sun