מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Red giant

Term תיאור
Red giant

An old, bright star, much larger and cooler than the Sun