סרטון קצר המציג את המטאורים הבהירים שנלכדו בעדשת המצלמה במטר המטאורים פרסאידים של שנת 2010.

לקראת סוף הסרט ניתן לצפות במטאור שצולם אחרי זריחת החמה.

 

להרחבה:

תצפית במטר המטאורים פרסאידים 2010 - מידע למשתתפים

מועדי מטרי מטאורים

 

תמונות נוספות ממטר המטאורים פרסאידים:

M20100812 221328  P

M20100812 224422  P

,,,M20100812 225338  P,

M20100812 235315  P

M20100813 005200  P

M20100813 010546  P

M20100813 011559  P

M20100813 012352  P

M20100813 015406  P

 

 

צילום וקרדיט: מצפה הכוכבים ברקת