התמונות בשידור הישיר מהטלסקופ "תורגמו" למוסיקה באמצעות אלגוריתמים מיוחדים, כך שהתלמידים יכלו לחוש את גרמי השמיים באמצעות חוש השמיעה.
כאילו וצפו באמצעות הטלסקופ ! גם הצלילים (מוסיקה שמימית) שודרו כחלק מהאירוע החי.
טלסקופ האינטרנט צילם ושידר גרמי שמיים כגון : גלקסיות, ערפיליות, צבירי כוכבים, פלנטות ואפילו אסטרואיד.
לקראת סוף הסרט - התלמידים יכולים להבחין בקווי המתאר של האובייקט, בהירותו ואף במיקומו היחסי בתמונה. הכל באמצעות המוסיקה השמימית.

 

מידע נוסף על הפרוייקט היחודי:

http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת