באופן כללי ניתן לומר כי כוכב מסווג כ"משתנה" כאשר הבהירות הנראית שלו משתנה כתלות בזמן.

בסרטון ניתן לראות כוכבים משתנים בצביר הכוכבים M3, בפרק זמן של שני לילות! זהו צביר כוכבים כדורי הממוקם בין קבוצת הכוכבים אריה וקבוצת הכוכבים הרקולס. (לצופה הוויזואלי מכדור הארץ)
קראו את המאמר בנושא כוכבים משתנים ופועמים למידע על הסוגים העיקריים של הכוכבים המשתנים וכן מידע בנוגע למדידות פוטומטריות של כוכבים אלו.

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת