בסביבת ערפילית הגולם מצוי צביר כוכבים צעיר. מספרה הקטלוגי של הערפילית הנו IC 5146 והיא משתרעת על פני כ 15 שנות אור. מרחקה מאתנו כ 4000 שנות אור והיא נמצאת בכיוון קבוצת הכוכבים ברבור.

הערפילית הנה בצבע אדום, הנוצר ממימן המעורר על ידי כוכבים חמים צעירים ואור כוכבים כחול המוחזר מענן אבק. התמונה צולמה דרך פילטר Ha (מימן אלפא) אשר מבליט את תוואי הערפילית.

 

התמונה צולמה ע"י סטודנטים שהשתמשו בטלסקופ האינטרנט הישראלי של מצפה הכוכבים ברקת.

הטלסקופ עקב ללא תיקונים חיצוניים (unguided). נערך עיבוד מהיר ופשוט בלבד.

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת