NGC 2419 נמצא במרחק של כמעט 300,000 שנות אור מאתנו. 

הכתרתו כ"נווד בין-גלקטי" מתאימה במיוחד בהתחשב בכך שהמרחק לגלקסיית הלווין של שביל החלב, הענן המגלני הגדול הנו 160,000 שנות אור. אחת הסברות גורסת כי הצביר מהווה את השרידים של גלקסיה קטנה שנתפסו ושבשו על ידי שביל החלב.  המרחק האדיר של הצביר NGC 2419 מקשה על מחקרו ביחס לצבירים כדוריים אחרים, המסתובבים בהילה של גלקסיית שביל החלב שלנו.

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת