ערפילית פלנטרית בעלת חזות מיוחדת. "The Ghost of Jupiter"
ערפיליות פלנטאריות נוצרות אשר כוכבים זקנים החל מגודל מסויים (..בעלי מסה מסויימת), בקירוב גודלה של השמש שלנו, כילו את רוב דלק המימן שלהם לאחר מיליארדי שנים.
המימן ברובו הומר להליום, הכוכב איננו מתפוצץ, אלא פולט את הגזים במהירויות נמוכות ובזמנים שונים.
כאשר הכוכב ממשיך להתפתח, הליבה המרכזית של הכוכב הופכת לננס לבן (ניתן לראותו במרכז הערפילית הנ"ל). הקרינה הגבוהה מעוררת את הגזים הנפלטים וגורמת להם להאיר.

לפעמים ערפילית זו נקראת "רוח הרפאים של יופיטר" למראה הדומה שלה לכוכב הלכת המוכר.

בעוד ומרחקו של כוכב הלכת צדק כ-40 דקות אור בלבד, מרחקה של הערפילית NGC3242 הנו כ-1,400 שנות אור מאיתנו.

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת