סרטון השביט מעלה צולם בתאריך 01.01.2015 בתקופה בה היה מצוי בשיא בהירותו. ניתן היה להבחין בשביט גם באמצעות משקפת גדולה.

השביט C/2014 Q2 Lovejoy צולם במצפה הכוכבים ברקת כחלק מפרוייקט חקר שנערך על ידי תלמידים, באמצעות שליטה מרחוק על טלסקופ האינטרנט.
כחלק מהנ"ל צולמה התקדמות השביט ביחס לכוכבי הרקע.

תאריך גילוי: 17 אוגוסט 2014
בהירות נראית: (סמוך למועד הצילום) 14.8 mag
מגלה: ט לאבג'וי (T. Lovejoy Birkdale, Qld., Australia)

 

סרטון מהשידור הישיר 26.01.2015 :

 

תמונה מהשידור הישיר 29.01.2015 (צבע סינטטי):

Lovejoy-Bareket observatory

 

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת