אסטרואיד חיוור חלף בשדה הצילום של הגלקסיה M87.

האסטרואיד 1999 BP9 'נתפס' בעת צילום הגלקסיה מספר 87 בקטלוג מסייה. מכיוון שמהירותו של האסטרואיד גדולה - הוא נראה בתור פס חיוור בחלקה השמאלי-תחתון של התמונה.
הבהירות הנראית של האסטרואיד בעת הצילום הנה 17+. זמן חשיפה כולל - 40 דקות, באמצעות טלסקופ האינטרנט.


M87 הנה גלקסיה אליפטית המכילה כוכבים זקנים רבים, בעלת מראה דמוי ביצה. קוטר הגלקסיה כ-120,000 שנות אור, יותר מקוטרה של גלקסיית שביל החלב שלנו.

מספרה הקטלוגי NGC 4486.

M87 נמצאת בצביר הגלקסיות בקבוצת הכוכבים בתולה, ומרחקה מאתנו כ-50 מיליון שנות אור. במרכז הגלקסיה נמצא ככל הנראה חור שחור סופר-מסיבי, הגורם לסילון חלקיקים מהירים ביותר, המגיחים מהאזור המרכזי של הגלקסיה. ניתן להבחין בסילון בסמוך לשעה חמש ביחס למרכז הגלקסיה M87. בשדה הצילום גלקסיות רבות נוספות.

 

מומלץמדדו את קוטר הסילון של הגלקסיה M87! ניסוי באסטרונומיה לבית ולכיתה.

m87 jet measurment 1424112385