ליקוי חמה שצולם עם טלסקופ מימן-Ha

ניתן לראות את להבות השמש על שפת השמש, גרנולציות על פני השמש וכן עננים.

 

התמונה צולמה עם טלסקופ שמש מדגם LUNT-100 Ha במצפה ברקת.