טלסקופים לצילום להבות שמש, כתמי שמש, טרנזיט של כוכבי הלכת

להרחבה: טלסקופים לצפייה בשמש