הטלסקופ נמצא בתוך כיפת פייברגלס גדולה, ומצוייד במערכות עקיבה וצילום מתקדמות. ומשמש לתצפיות בכוכבי הלכת, הירח וגרמי שמים עמוקים   .