הערפילית מתפרשת על פני מרחק של כ-40 שנות אור, והינה  מורכבת משלושה סוגי ערפיליות שונות:

- ערפילית פליטה בצבע אדום תוצר פליטה של אטומי מימן,

- ערפילית החזרה בצבע כחול תוצר אבק המחזיר את אור כוכבים,

- ערפילית כהה שהינם ענני אבק המסתירים את הרקע.

ניתן להבחין באזור זה בכוכבים צעירים רבים.