קוטרה של הגלקסיה M96 כמאה אלף שנות אור, בדומה לגלקסית שביל החלב שלנו.

מרחקה מאתנוכ-35 מיליון שנות אור והיא חברה בקבוצת הגלקסיות Leo-I, ויתכן שהגלקסיה מקיימת אינטראקציות גרביטציוניות עם גלקסיות אחרות בקבוצה זו. ניתן לראות גלקסיות חיוורות נוספות בשדה המצולם.