eclipse2018 nasa

הצופים הוזמנו לצפות בשידור החי באתר מצפה הכוכבים ברקת ובאתר סוכנות החלל האמריקנית בתאריך 27.07.2018.

ליקוי ירח מתרחש כאשר הירח, כדור-הארץ והשמש נמצאים על אותו קו גיאומטרי.

במצב זה כדור הארץ מטיל את צילו על הירח וגורם לליקוי.

להרחבה: ליקוי ירח 2018