M43 הנה חלק מערפילית אוריון (M42) שמהווה אובייקט צפייה וצילום מועדף ע"י חובבים, הניתן לצפייה באזור קבוצת הכוכבים אוריון. זוהי ערפילית פליטה גדולה יחסית (גודל זוויתי) ובהירה למדי.

הערפילית פולטת אור משל עצמה, בשל נוכחותה של קרינה אולטרה-סגולה מכוכבים צעירים חמים מאד הסמוכים לערפילית.
הקרינה, למרות שאינה נראית לעין בלתי מצויידת, הנה חזקה מספיק על מנת 'לערר' את האטומים באבק והגז הבין כוכבי , כך שהם 'קופצים' לרמות אנרגיה שונות ופולטים קרינה, אותה ניתן לאפיין בין השאר באמצעות ספקטרום הקרינה של הערפילית.

 

מפת כוכבים למציאת ערפילית M43 בשמי הלילה

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת