צילום 'שדה עמוק' עם טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת.

שדה גלקסיות אדיר ממדים, הניתן לצפייה בקו הראייה של קבוצת הכוכבים הרקולס.
ניתן לראות גם את הגלקסיה המשונה IC 1182 (חלק שמאלי-עליון בתמונה), לה 'זנב' קטן שהינו ככל הנראה סילון של חומר המועף מהגלקסיה כלפי חוץ. התמונה הנ"ל מוצגת בצבע מדומה, לשם הדגשת הפרטים הנראים. חדי העין יבחינו בגלקסיות רבות המעטרות אזור זה.