השביט הנו הגורם העיקרי למטר המטאורים Camelopardalids שהתרחש בתאריך 23-24 מאי, 2014.

ניתן להבחין בזנבו החיוור של השביט (משמאל) ובכוכבי הרקע.

מערכת טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת עקבה באופן אקטיבי אחר גלעין השביט, במטרה לאפשר הבחנה טובה בין הגלעין והזנב וכן למדוד את תנועתו היחסית בשמים.

comet w209p-linear 1419289368

 

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת