ניתן להבחין בנקל בטבעות ובמרווח הבולט ביניהן המכונה מרווח קאסיני.

לשבתאי מערכת טבעות מדהימה. הטבעות הראשיות ממוספרות באותיות לפי סדר גילויין:
טבעת A וטבעת B הן הזוהרות ביותר ולכן הן התגלו ראשונות.
המרווח שבין שתי הטבעות A ו- B נקרא מרווח קאסיני, על שם האסטרונום שזיהה אותן לראשונה. רוחב המרווח ביניהן כ- 4,000 קילומטר.

 

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת