תמונות נוספות מליקוי הלבנה

 

להרחבה :

הירח ניסויים ופעילויות

ליקוי לבנה מצגות ופעילויות

Lunar eclipse2

Lunar eclipse3

Lunar eclipse4

 

 

צילום וקרדיט: חן,מצפה הכוכבים ברקת