ניתן לראות טלסקופים שונים, קהלים בחתך רחב ומתקופות זמן שונות.

 

observation 2

observation 3

observation 4

observation 5

observation 6

observation 7

observation 8

observation 9

observation 10

observation 11

observation 12

observation 13

observation 14

observation 15

observation 16