סוג אובייקט : ערפילית פליטה
מוכרת גם כ-M42

מדגרה של כוכבים צעירים המורכבת מענני גז ומכוכבים צעירים וחמים. הערפילית צולמה דרך פילטר תת-אדום מיוחד, זה מאפשר לצפות באופן ישיר על הכוכבים הנולדים בקרבה, מבעד לשכבות גז ואבק כהה.

בשנים האחרונות הצליחו האסטרונומים לצלם ולחקור עצמים בתוך ערפילית אוריון שנראים כמו מערכות שמש עובריות, הנולדות בתווך הערפילית.
מרחק ערפילית אוריון מאתנו הנו כ-1,344 שנות אור, ערך בהירותה הנראית 4+ מגניטודה.

 

צילום וקרדיט: טלסקופ האינטרנט במצפה הכוכבים ברקת