מרחק מכדור הארץ : מסע כולל של כ- 1.4 מיליארד ק"מ, בתמונה אחת!  (אינו מוצג בקנה מידה)

ניתן להבחין בטבעת המקסימה של שבתאי, תצורות עננים על צדק ומכתשים על הירח.

 

צילום וקרדיט: מצפה הכוכבים ברקת