Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

כיצד נצפה שתיראה הערפילית באמצעות צפייה וויזואלית בטלסקופ בינוני או גדול ?

וודאי לא כמו בתמונות...

התפתחות הצילום והשלכותיו על האסטרונומיה

עם הפיתוח של סרטי צילום מתאימים, הצילום האסטרונומי (Astrophotography) עשתה את פריצת הדרך שלה, בשנת 1870 לערך.

הכנסת אלמנט הצילום למצפים ברחבי העולם שינתה לחלוטין את הדרך בה אסטרונומים חוקרים את היקום. 

זאת מכיוון שבעת צילום תמונות, ה'עין' (צמצם) של המצלמה יכול להישאר פתוח פרק זמן רב יותר זמן מהעין, ועל כן לתעד על פני פרק זמן 

ארוך יותר (זמן החשיפה) את האור שנכנס למצלמה.

 

- מידע נוסף על ערפיליות וגלקסיות באסטרונט (אסטרונומיה נט)העין האנושית אינה מסוגלת לעשות זאת לאורך זמן; עינינו מותאצות לזמני חשיפה קצרים מאוד,

m16_scheme

בעוד זו חשיפת המצלמה יכולה להיות ארוכה או קצרה ככל שנרצה.

התמונה שתתקבל עלולה לא להיות כפי שחפצנו (תת-חשיפה, חשיפת-יתר, מטושטשת, וכו'), אך כל עוד הצמצם פתוח,

המצלמה תאפשר לאור לפגוע בסרט הצילום או בשבב ה CCD, כך שהתמונה תיבנה עליו במשך פרק זמן מסוים כתלות גם בתכונות סרט הצילום / הגלאי.

 

גרמי שמיים חיוורים מאוד כגון ערפיליות וגלקסיות ניתנים לצפייה רק ממקומות בעלי זיהום אור קטן, וגם אז נראים ככתמים אפורים ו"מרוחים".

משמאל - ניתן לראות תרשים של ערפילית הנשר M16 מאת  מיכל ולסוב (אפור) בצירוף תמונה

בצבע של האובייקט כפי שצולמו ממצפה הכוכבים ברקת,

ע"י מצלמת CCD דיגיטלית ורגישה.

 

ניתן להבחין בפרטים הרבים שקולטת המצלמה בחשיפה ארוכה של 4 דקות, לעומת צפייה וויזואלית.

 

 rsz_m16

 

 

 

 

 עד המצאת סרט הצילום והכנסתו לשימוש בתחום האסטרונומיה, נטו האסטרונומים לצייר את המראות שראו. איורים מקסימים המציגים את התחום העדין שבין רישום אומנותי לבין מדעי גרידא, ניתן לראות בציוריו המרשימים של מארק סיבול  Mark Seibold, Artist-Astronomer, שנוהג לצייר להנאתו את המראות הנגלים לו דרך עינית הטלסקופ.

m42_scheme2 

 

בחשיפה ארוכה דרך טלסקופ האינטרנט, נראית הערפילית הנ"ל (M42) כך :

rsz_m42

 

ראה גם מאמרים בנושא

- מידע נוסף על ערפיליות וגלקסיות באסטרונט (אסטרונומיה נט)
- צילום ועיבוד תמונות אסטרונומי

- מה ניתן לראות דרך הטלסקופ

תמונת היום באסטרונומיה