Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35


מרחק גלקסית אנדרומדה מאתנו הנו כ-2.5 מליון שנות אור, ערך בהירותה הנראית 3.4+ מגניטודה.
 

השתמש בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבת
בכדי למצוא את קבוצת הכוכבים קאסיופיאה (Cassiopeia) זוהי קבוצה האופיינית לשמי האביב, וממקום ללא זיהום אור
ניתן לראות את שביל החלב עובר ליד הקונסטלציה
andromeda2
מצא בשמיים את קבוצת הכוכבים פגסוס (Pegasus)
הנראית כמו ריבוע גדול


ואת הכוכב Ruchbah בקאסיופיאה. ראה סימון מיקומו בתמונה
andromeda3

מצא את הכוכב Apheratz בקבוצת פגסוס. ראה סימון מיקומו בתמונה
andromeda4
כעת מתח קו דמיוני בין הכוכבים Ruchbah ו-Alpheratz


כשני שליש במרחק בין הכוכבים Ruchbah ל-Alpheratz

andromeda5
מעט מתחת לקו הדמיוני שמתחנו, ממוקמת גלקסיית אנדרומדה. andromeda6
להרחבה: המסע בחלל

Images stellariumהגלקסיה הבהירה נראית בשמיים (גודל זוויתי) גדולה כמעט פי 6 מהירח
m31_core

צפייה מהנה !
מידע נוסף על טלסקופים ודרכי צפייה בכוכביםחנות הטלסקופים והציוד האסטרונומי  של מצפה הכוכבים ברקת, מכבים.