Light pollution - Israel IDA section

 

 

מפת זיהום אור בישראל

מצפה הכוכבים ברקת במכבים מהווה את הגוף הישראלי הרשמי מטעם  IDAהאגודה הבין לאומית לזיהום אור ושמיים חשוכים


איור: מפה המציגה את זיהום האור באתרים שונים בישראל. מבוסס על Google maps

 

 


בגלל זיהום אור - אנשים הגרים ליד ערים גדולות או בתוכן מאבדים את היכולת לצפות בכוכבים.
המראה הנוגה של שמי הלילה, אותם השמיים בהם צפו אבותינו מאות בשנים הולך ונעלם מאיתנו.
האור המופץ מתאורת הכבישים, מגרשי הספורט, מכוניות, מפעלים ובתים - גורם לסנוור כה חזק, עד כי הוא מונע מאיתנו לצפות ביקום !


בשנת 2002 הוקמה במצפה הכוכבים ברקת החטיבה לשמירה על שמי הלילה - כמשאב טבע, גוף האמון על נושא קידום המודעות לזיהום אור בישראל. 

תאורה לא נכונה מבזבזת אנרגיה וכסף, ומונעת מבני האדם לראות כוכבים, ולכן משפיעה על תפיסתנו את היקום.

   

תפריט ניווט מהיר:

א. רקע - זיהום אור מהו?

ב. "תאורת אור כוכבים" - דרכים למניעת זיהום אור מקומי

ג. מסמכים ועזרי הסברה לרשויות מוניציפליות

ד. זיהום האור בישראל - דוגמאות לפרוייקטים שנערכו

ו. מפת זיהום האור לישראל

ז. זיהום האור - בעיתונות

 

 

 


להורדה:

עלון מידע בנושא זיהום אור (עברית)
LIght pollution brochure - English