ישנם כוכבים בעלי בהירות הגדולה פי 600,000 מזו של השמש שלנו.