הירח וכדור הארץ

הדפסה

הירח שלנו מתרחק מכדור הארץ בקצב של כ -3 ס"מ בשנה.