Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

מאת : גדי איידלהייט

 

הצגת הנושא – זמן

שאלות על זמן

1) מהו זמן ?
2) מתי 'התחיל' הזמן ?
3) מתי 'נגמר' הזמן, האם אכן יכול להיגמר/לאזול ?

 

מהו הזמן

- לבקש מהילדים להציג מושגים הקשורים לזמן

(לכתוב על הלוח את המושגים מהפרק הקצר לארוך) – שניה, דקה,שעה,יום,שבוע,חודש,עונה, שנה.

- לכתוב מושגים אחרים הקשורים לזמן (רגע, פסק זמן, ראשון,שני,שבת, שעון וכו').

- דימוי הזמן למים בברז - זורם ונעלם.

 הרחבה :
מהותו של הזמן


stonehenge
תמונה : סטונהנג', מעגל אבנים אשר ככל הנראה שימש כמצפה כוכבים קדום ולמעקב אחר עונות השנה, אנגליה.


מתי 'התחיל' הזמן - על פי המסורת היהודית

הקראת הטקסט על בריאת העולם.

הרחבה : 
א. סיפורי בריאת העולם בראי תרבות
ב. המפץ הגדול
ג. בשניות הראשונות לאחר המפץ הגדול


השימוש במושג הזמן

ליצור סדר בין דברים - מה לפני ומה אחרי ?

לשים לב למספר ביטויי הזמן, מופיעים כבר ביום הראשון לבריאה.

 

כיצד מודדים זמן ?

דברים שחוזרים על עצמם

יממה – מחזוריות של זריחה ושקיעה – מדרש על אדם הראשון...

שבוע – נקבע ע"י ה' לפי בריאת העולם

חודש – מחזוריות של הירח סביב כדור הארץ

שנה – מחזוריות של כדוה"א סביב השמש

מחזוריות בטבע – עונות השנה

 

המחשה – כדוה"א, פנס המייצג את השמש, דגם כדור קטן המייצג את הירח.
לבקש מהילדים להחזיק את הכדורים/להסתובב על מנת להמחיש את הדינמיקה השמימית.

להסביר מדוע היום ארוך יותר בקיץ : לשמש מסלול תנועה יותר ארוך בשמים – לצייר על הלוח.

אורך יום ואורך צל – מנורת שולחן על שולחן. להראות הבדל באורכי הצל כתלות במועד.

הרחבה : 
א. שעון המאדים (בדף ניתן למצוא סרטים הממחישים את אורך הצל כתלות בעונה)
ב. התחקות אחר דמות השמש בשמיים
ג. מדידת הצהריים האמיתייםדרכים למדידת זמן – הדגמה יתרונות וחסרונות של כל שיטה:

שעון שמש (אפשרות : בניית שעון שמש)

פלניספרה - מפת כוכבים סובבת
שעון חול

נר

 

(במידה ויישאר זמן) תופעות זמן מיוחדות הקשורות לבריאה

- הסבר על הירח והשמש. הירח לא מאיר מעצמו אלא מחזיר את אור השמש.

- מופעי הירח והחודש העברי.
- הירח מסתיר את השמש (מדרשים על הבריאה). הדגמת ליקוי חמה וליקוי לבנה.

 

מתי 'נגמר' הזמן?

בסיום השיעור נענה גם על השאלה מתי יגמר הזמן (התשובה – עכשיו!!).

 זמן – דף סיכום לשיעור

הצגת הנושא – זמן

שאלות על זמן

1) מהו זמן 2) מתי התחיל הזמן 3) מתי נגמר הזמן.

 

מהו זמן

רשמנו מספר מושגים הקשורים לזמן כמו שניה, דקה,שעה,יום,שבוע,חודש,עונה, שנה.

 

מתי התחיל הזמן

קראנו בספר בראשית ולמדנו שעל פי המקורות היהודים הזמן הוא הדבר הראשון שנברא על ידי ה'

ביום הראשון נברא האור – יום והחושך לילה.

 

מדידת זמן ומחזוריות

למדנו על מחזוריות – תופעה החוזרת על עצמה

 

משהו שקורה פעם ביום: _______________________________________

 

משהו שקורה פעם בשבוע:__________________________________________

 

משהו שקורה פעם בחודש:___________________________________________

 

משהו שקורה פעם בשנה:____________________________________________

 

הגדרנו מושגי זמן:

 

יממה – כדור הארץ מסתובב סביב עצמו. באופן כללי, כאשר אנחנו פונים לשמש - יום. כאשר אנחנו פונים לחלל - זה לילה.

 

חודש – הירח מסיים הקפה מלאה סביב כדור הארץ.
 

דרכים למדידת זמן: שעון שמש, שעון חול, פלניספרה ונר.