Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35


מידע על הפרויקט הבין לאומי - שני עולמות שמש אחת

שידור חי: תמונה אחרונה משעון השמש 'שעון המאדים' במצפה הכוכבים ברקת, במכבים.

רעננו הדף לתמונה העדכנית. התמונה מתעדכנת בכל 10 דקות.
 

כחלק מהפרוייקט "שני עולמות שמש אחת" - נצא למסע מודרך בעקבות שעון השמש שעל כוכב הלכת מאדים.

נשייט בין ההרים והגאיות שעל מאדים ונראה כיצד, אם בכלל, ניתן לחשב זמן. 

הפרויקט מהוה אבן דרך חשובה וראשונה מסוגה בישראל, ומקשר את המדעים הפלנטאריים עם צופים מישראל והעולם כולו.

מידע נוסף בקישור
http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/live-earth-dial-mars-dial.html


להרחבה : בנו שעון שמש בבית או בכיתה. פעילות גזירה ובנייה של דגם שעון שמש מנייר להרכבה.