מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

TIS Aerospace Systems Israel

Advanced mechanical and optical tracking systems

 

 

Satellite and NEO Science

Satellites observe the Earth on a global level and take measurements to help improve our understanding of the dynamic processes at work.

Natural disasters, mass transport, ice sheet melting, ocean currents, climate change and the Earth's orientation in space are all studied using data gained from satellite technology.

Many of these scientific satellites require very precise orbits determined using geodetic observation data.

If a satellite is reflecting white/NIR light target then it can be tracked by the TIS system.


Special projects in the field of optics and telescope design

Design and construction of custom optics and telescope systems
TIS systems develops and manufactures high-precision optics and opt-mechanical assemblies and systems and integrated systems, at the customer's request.

Optics and telescope design Our capabilities include, for example, the production of complete telescopes based on RC or Newtonian astrograph systems.

 

 

Movie: Telescopic high magnification Airplain auto-tracking - via the TIS 1279 system

 

Movie: Comet auto-tracking at 0.4" per pixel

 

 Movie: AMOS-3 satellite Spacecom 3 long duration imaging

 

 

 

Examples for targets supported by the TIS are:

  • Airplanes and missiles
  • Geodetic satellites
  • Earth Observation satellites
  • Navigation space systems
  • Beyond Earth Orbit manmade targets and NEOs

 

Movie: International Space Station auto-tracking at 0.4" per pixel, uncropped

 

We provide a "one stop shop" where your idea can be realized and become a prototype. Our services include the multidisciplinary capabilities

  • Optical and Mechanical engineering
  • Electrical engineering
  • Signal and image processing
  • Algorithm development

 

 

More information will be upload soon.

Contact us for further information

 

 

השתמשו בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבתבכדי למצוא את קבוצת הכוכבים שיערות בירניקה, הממוקמת ליד קבוצת הכוכבים אריה. מצאו את הכוכב המסומן בקבוצת הכוכבים בירניקה (המכונה 'בתא בירניקה'),...
קרא עוד...
M3 צביר הכוכבים
הידעת!
ספקטרום בליעה - פס בספקטרה המוצג בתור קווים כהים. ספקטרה זה נוצר כאשר קרינה עוברת בתווך של גז קר בין המקור לצופה.קרא עוד