מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

Total Lunar Eclipse LIVE WEBCAST with NASA

This relatively rare central eclipse -- meaning the moon will pass through the center of Earth's shadow -- promises to be longer and darker than usual. This should be one of the most spectacular lunar eclipses in the last years.

 

July 27-28 2018 – Total Lunar Eclipse!

Tune in for a live free webcast! | 27/07/2018 18:30-24:00UTC

 

 

Thank you for watching, the event has ended.

Materials from the Live Lunar eclipse webcast available:

eclipse2018 nasa

 

 

 

 

 

 

We are joining forces with NASA for this event

watch the live coverage of the Lunar eclipse here

eclipse bareket 

A free, live webcast from Bareket Observatory in Israel will feature the total lunar eclipse on July 27, 2018.

This relatively rare central eclipse -- meaning the moon will pass through the center of Earth's shadow -- promises to be longer and darker than usual. This should be one of the most spectacular lunar eclipses in the last years.

 

 

EMERALD™ - Digital Fulldome Theaters and Planetariums, immersive visualization system
    Educators & Astronomy science centers 

    may also be interested in projecting the live feed on their

Planetarium dome using their L.O.P.C Digital planetarium projector

 

 

 

 

 

 

 

About the Live event

 

Our system will be refreshing the astro-data from the telescope about every 15 to 25 seconds.

This means the image will appear static, then reset itself automatically. 

If you watch for a period of perhaps 3 minutes or so, you will notice appreciable changes.

Movie: the lunar eclipse sequence from the live telescope session, from our 2011 event

lunar_eclipse_live_webcast_2011

 

The Telescope tracking is set on the Moon itself, so it will appear to stay in place – while the background stars will move each time it refreshes. 

There can also be unforeseen glitches, (such as viewer overload) so please be patient! You don’t have to click anywhere else – when the broadcast is happening it will be right here...

 

Suggested Show

'Voyage into the deep space' | Bareket observatory's Internet Telescope & NASA

 

 

 

More science

 

1. Watch Comet P1 Garradd  after session movie from the Bareket observatory & Universe today
This was a 6 hour live feed of the comet, opened a window to the universe for teachers, students and the general public. During the event more than 400 long exposure images was captured. The Internet telescope pinpointed the comet's core with extreme accuracy.

 

2. Live NASA Deep space voyage - by the Bareket observatory remote Internet Telescope Using a sophisticated Robotic Internet accessible Telescope  and a super sensitive cooled CCD camera, special musical image sonifications for those who are blind and an expert astronomer who will provide live explanations - every one will have the ability to enjoy from his/her special private journey through space-time.

 

The public was encourage to submit their "ask the astronomer" questions, via a dedicated online form, before or during the live event. The event was broadcasted Live at NASA website as well as at the Bareket observatory's web site. There were total of 2 Independent webcasts, each one took about 1.5 hours in duration.

3. Asteroid 3D modeling by high school students  & "Asteroid discoveries by high-school students " (Hebrew): monitoring and search for asteroids and near Earth objects, by high school students

 

4. Outreach Astronomy activities  - with emphasize on promoting science and peace in the middle east

 

 

 

Emerald™ digital planetariums Live-observatory-planetarium connection users

are encouraged to tune in their planetariums to the live event

emerald logo white border

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________

Lunar eclipse provides a great opportunity to enjoy the event both from the visual as well as photographic sides.

The eclipse can be photographed from your home even with a simple camera, but to see more detail on the lunar surface its necessary to use a telescope .

The Bareket observatory will conduct a live broadcast of the event, providing every person connected to the Internet a chance to watch the Lunar eclipse in an  optimal and easy manners.

During the broadcast the images can be saved on your local PC.

At the end of the event one could use the saved images in order to conduct amazing (and simple) science works!

So you could witness interesting phenomenons, watch them and measure them.

This is a wonderful opportunity for educational institutions or individual, interested in making cool real time astronomy projects, while bonding with other people from accross the world. The webcast is weather permitted.

 

 

השתמשו בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבת בכדי למצוא את קבוצות הכוכבים : ברבור, נשר ונבל.אלו הן קבוצות כוכבים האופיינית לשמי הקיץ. במקום ללא זיהום אור ניתן לראות את שביל החלב עובר במרכזן. זהו את קבוצת הכוכבים...
קרא עוד...
משולש הקיץ
הידעת!
גלקסייה - מערכת שמימית גדולה המכילה אוסף של כוכבים, גז ואבק. בגלקסיית שביל החלב מעל 100 מיליארד שמשות. הגלקסיות מחולקות למספר סוגים עיקריים : ספיראליות, אליפטיות, אי רגולאריות (לא סדירות) ועוד. הגלקסייה שלנו - גלקסיית שביל החלב, היא מעין ענן של כוכבים. קרא עוד