Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35


'חקרשת' - פעילות לכיתה / בית הספר : בנושא טילים ורקטות
באמצעות הפעילות ניתן ללמוד על אופן שיגור טיל המים, ועקרונות פיסיקליים נבחרים.
המשיכו לחקור את היקום - פרוייקט חקר באסטרונומיה.

רקע

 


מטרה
עיצוב, בנייה ושיגור טיל מים.

בסיום התהליך תיערך תחרות בין הקבוצות המשגרות.

עקרון הפעולה

ממלאים את הטילים במים עד למחצית מנפחם ובעזרת משאבה דוחסים את האוויר שנותר בבקבוק.
ככל שדוחסים את האוויר גדל ערך הלחץ שלו בתוך הבקבוק.
בעת שחרור הנצרה – עולה הטיל כלפי מעלה ואחריו משתרך סילון של מים: האוויר המתפשט גורם למים לנוע כלפי מטה ולבקבוק לנוע כלפי מעלה לפי החוק השלישי של ניוטון.

missile_water
שיגור

השיגור יבוצע באמצעות מתקן שיגור יעודי, שהוכן במיוחד למטרה זו, בכדי לאפשר שיגור בטוח ומדויק ככל האפשר.
זהו ניסוי מסוכן, אין לנסות בבית ו/או ללא ציוד מתאים.

 

water_missile
תמונה : טיל המים בעת המראתו. שוגר על ידי צוות מצפה הכוכבים ברקת, מכבים.

 

כללי התחרות

 1. גוף הטיל ומיכל הלחץ יהיו בנויים מבקבוק משקה קל מוגז 1.5 ליטר.
 2. הטיל ייוצר על ידי התלמידים באופן עצמאי.
 3. על הטיל לעמוד בלחץ חוזר ונשנה של 12 אטמוספרות או יותר.
 4. בתוך הטיל יהיו שני החומרים הבאים בלבד – מים, אוויר.
 5. הטיל הזוכה ייבחר בשקלול של שני קריטריונים: שיא גובה ועיצוב. כאשר מטרת העל הינה לגרום לטיל להגיע לגובה רם ככל האפשר בעת השיגור.
 6. על הצופים לשמור על מרחק הבטיחות שהוגדר מראש.
 7. אין להתקרב ו/או ליצור מגע כלשהו עם הציוד טרם השיגור.
 8. יש לשמור על התנהגות נאותה במהלך הפעילות.
 9. ציוד מגן מתאים לכל המשתתפים. 
  אי ציות לנ"ל – יגרום לפסילת הקבוצה והרחקתה ממקום השיגור באופן מיידי.

  בניית טיל המים

 10. צפו בסרטון של שיגור הטיל, בכדי לקבל מושג על אודות אופן השיגור.

1. חיתכו את אחד הבקבוקים שברשותכם, וצרו חרטום לטיל. הקפידו לגזור את החרטום כך שיכסה את חלקו התחתון של הבקבוק.
2. בנו את זנב הטיל - ניתן ליצור זנב משלכם או להשתמש בשבלונה.
3. בחרו את מיקום הזנב ומספר הסנפירים. רמז : מהו מרכז הכובד של הטיל ? חברו את הזנב באמצעות השיפודים.
4. ענו על שאלות החקר הבאות (מטה). השתמשו במלבן הטוקבקים (בחלקו התחתון של הדף) בטופס יצירת הקשר  בכדי לשלוח את תשובותיכם.

missile2  
תמונה : דוגמא לטיל מים ומנגנון צניחה. 

 

שאלות חקר

 

א. מה הם חלקיו של טיל המים, כיצד משגרים אותו, ומה נפלט ממנו בזמן המראתו?
ב. כיצד ניתן להסביר בעזרת עקרונות פיסיקליים (חוקי ניוטון) את המראת הטיל?
ג. מה יתרחש אם נמלא לגמרי את הבקבוק במים? האם נוכל לשגר את הטיל ? הסבירו את תשובתכם. 
סרטון : שיגור טילי מים, אשר נבנו מבקבוקי קולה ומשקאות מוגזים

 


סרטון : שיגור טיל מים והנחתתו באמצעות מצנח מתוחכם. נבנה על-ידי תלמיד תיכון


סרטון : טיל המים בעת השיגור

 

*הערה חשובה :  השיגור / הפעלה הינם באחריות הבלעדית של המשתמש. אין האמור מהווה המלצה לשיגור טיל.