קבלתם את התמונות מהטלסקופ, איזו התרגשות!

כעת נוכל לעבד את המידע האסטרונומי ולחקור את היקום באמצעות התוכנה לעיבוד מידע אסטרונומי.

 

 

סרטון הסבר על התוכנה

 

 התחברות מקוונת לתוכנה