Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

חלק 2 : על טלסקופ השמש

טלסקופ השמש - ניתן לרכישה דרך החנות של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.


טלסקופ השמש הוא כלי אסטרונומי מיוחד, המיועד ליחידים או קבוצות ומאפשר לצפות בשמש בבטחה ובקלות.

בעזרת טלסקופ השמש - כל אחד מסוגל להפיק תמונות מהממות של השמש וכתמי השמש וכן צפייה במגוון רחב של תופעות. טלסקופ השמש מאחד עקרונות פעולה של משקפת וטלסקופ במערכת אופטית קומפקטית אחת.

 

טלסקופ השמש הינו :

1
• קל לשימוש.

• יציב.

• האיפוס לשמש מתבצע ללא מגע עין ישיר.

• כיוון מהיר ביותר.

• גרף למידה מהיר.

• שדה צפייה רחב מאוד.

• מחירו נמוך בהשוואה לטלסקופים אחרים.

• ניתן לקיפול ואי לכך תופס נפח אכסון קטן.

• מקנה דמות חדה, נקייה וקלה לצפייה של האובייקט.

• ניתן לצפות בשתי העיניים ולא בעין אחת בלבד בטלסקופ רגיל.

 

במה ניתן לצפות:

שמש וכתמי השמש.

• מעבר חמה לפני השמש.

• מעבר נוגה לפני השמש.

ליקוי חמה.
ניסויים נוספים בנושא השמש וכתמי השמש:
מדידת הצהריים האמיתיים
מעקב אחר כתמי השמש
התחקות אחר דמות השמש בשמיים
קרינה מן השמש
מדידת קוטר כתמי השמש
מדידת קוטר הירח והשמש
מדידת קוטר הירח או השמש בעת ליקוי מאורות
חישוב המרחק לירח או השמש בעת ליקוי מאורות
בנו שעון שמש ומדדו את חלוף הזמן

- לניסויים נוספים בקרו בקטגוריות כדור הארץ, שמש וירחעבודות חקר באסטרונומיה וניסויים ופעילויות באסטרונומיה
*  טלסקופ השמש - ניתן לרכישה דרך חנות הציוד האסטרונומי של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.