Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

בניית ברומטר הינה פשוטה, מהנה ובעל פוטנציאל למידה גדול.

כיצד ניתן לבנות מד לחץ אוויר ?

ציוד :

 • כוס שקופה וגבוהה
 • מי ברז
 • טוש שקפים (על בסיס כוהל)
 • פלסטלינה
 • 2 סרטי מדידה או סרגלים
 • קש שקוף
 • נייר דבק

 

 

הכנת הברומטר :

 1. הצמד את הסרגל לחלק הפנימי של הכוס, וודא כי המספרים נראים בבירור
 2. הדבק את הקש בצמוד לסרגל, וודא כי המים יכולים להיכנס מחלקו התחתון של הקש
 3. מלא כמחצית הכוס במים
 4. סמן את גובה המים על הכוס, ביחס לבסיסה
 5. הצמד שפתיך לקש ושאף מעט אוויר, כך שהמים בקש יעלו. היזהר לא לשאוף את המים אל הפה
 6.  סגור בזריזות את פתחו העליון של הקש, כך שגובה פני המים בקש לא ירד
 7. סמן את גובה פני המים בקש

 

כיצד פועל הברומטר ?

ברגע שגובה המים בקש ישתנה נוכל להסיק כי חל שינוי בלחץ האוויר.

כאשר לחץ האוויר עולה - הוא יוצר לחץ על פני המים בכוס, דבר הגורם למים בקש לעלות.

כאשר לחץ האוויר יורד - הוא יוצר לחץ קטן יותר על פני המים בכוס, דבר הגורם למים בקש לרדת.

 

כאשר לחץ האוויר יורד - הסיכוי לעננות גדל

כאשר לחץ האוויר עולה - הסיכוי למזג אוויר נאה גדל

 

barometer

 

חקור את מערכת השמש !

כנס למסע האינטראקטיבי במערכת השמש, וצא למסע מודרך במרחבי מערכת השמש.

solar_system_big