Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

חלק 3 : מדידת הצהריים האמיתיים

טלסקופ השמש - ניתן לרכישה דרך החנות של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.

 

כלים וחומרים :

 1. טלסקופ השמש.
 2. שעון.
 3. סביבה נטולת רוח.
 4. חוט תפירה.
 5. משקולת.
 6. נייר מילימטרי או נייר משובץ. (ראה נספחים בסוף החוברת)

 

מהלך הניסוי :

הצהריים מוגדרים כזמן בו השמש מגיע לנקודה הגבוהה ביותר בשמיים. זמן זה מכונה הצהריים השמשיים (Solar noon). כאשר אנו משווים את הצהריים השמשיים לשעון היד שלנו, נגלה כי השעה 12:00 בצהריים איננה מתרחשת בעת הצהריים השמשיים האמתיים. הכיצד ייתכן הדבר ?

הצהריים ה"אמיתיים" מתאימים לזווית הצפייה המקסימאלית בשמש בעת היא נמצאת בנקודה הגבוהה ביותר בשמיים. (h)

11

 

בכדי למצוא את הזווית h :

חבר את החוט והמשקולת לצידו של טלסקופ השמש (ראה איור) בו נמצאת סקאלת המדידה. כוון את טלסקופ השמש לשמש, כך שהיא תהיה בדיוק במרכז המסך.

הזווית הנראית בחוגה הינה הזווית של השמש מעל האופק.

 

מטרת הפעילות הינה מדידת ההבדלים בין הצהריים, והצהריים האמיתיים השמשיים.

יש לשים לב כי בעת בה אנו עוקבים אחר נתיב השמש בשמיים – חל קושי למצוא את הזווית המדויקת בה נמצאת השמש. ניתן להגיע לרמת דיוק מקסימאלית של כמה עשרות דקות קשת לכל היותר.

 

יש להניח את טלסקופ השמש על גבי שולחן יציב. וודא כי הוא מאונך לרצפה באמצעות סרגל.

ראה דף לדוגמא בעמוד 12.

 

צייר על גבי הנייר קו במרכזו.

הנח את הנייר המילימטרי או המשובץ על גבי המסך הפנימי של טלסקופ השמש, כך שהקו אותו ציירת יחצה בדיוק את מרכז המסך.

* יש לעשות שלבים אלו לפני שהטלסקופ מכוון לעבר השמש.

 

מדידת הצהריים השמשיים :

 

א.    לפני הצהריים השמשיים (לפני שעוברת את קו המצהר)

 1. סמן על דף המדידה את מיקום השמש באמצעות סימון היקפה על דף המדידה.
 2. רשום את שעת המדידה, בתור T1.
 3. ציין את גובה השמש מעל האופק באמצעות התהליך הנ"ל.

 

ב.    חזור על התהליך עד אשר השמש עוברת את קו המצהר.

 1. שמור על השמש ממורכזת בתוך העיגול שציירת.
 2. סמן בכל מדידה (לפחות כל 30 דקות) את גובה השמש מעל האופק.
 3. רשום בכל מדידה את שעת המדידה, בתור T2,T3,T4….
 4. המשך במדידה עד לאחר הצהריים השמשיים (אחרי שהשמש עוברת את קו המצהר).
 5. ערוך לפחות 2 מדידות בבוקר, 2 בצהריים ו-2 אחה"צ.

 

 

ג. לאחר הצהריים השמשיים (אחרי שעוברת את קו המצהר)

 1. הכנס את נתוני הגובה מעל האופק, והשעה - לגרף.

לדוגמא :

שעה

גובה השמש מעל האופק במעלות

10:30

19 מעלות7
בתמונה : דף מדידה לדוגמא


תוצאות :

ניתן להבחין בהפרש בין הצהריים השמשיים והצהריים שלנו בחיי היום יום (12:00), עפ"י ההגדרה העממית.

 

ניתן להמשיך את הניסוי ולבדוק את נטיית השמש במשך השנה.

 

- האם חל קשר בין זווית השמש בשמיים לעונות השנה ?

4
עוד בנושא : בנו שעון שמש


ניסויים נוספים בנושא השמש וכתמי השמש:
מדידת הצהריים האמיתיים
מעקב אחר כתמי השמש
התחקות אחר דמות השמש בשמיים
קרינה מן השמש
מדידת קוטר כתמי השמש
מדידת קוטר הירח והשמש
מדידת קוטר הירח או השמש בעת ליקוי מאורות
חישוב המרחק לירח או השמש בעת ליקוי מאורות
בנו שעון שמש ומדדו את חלוף הזמן

- לניסויים נוספים בקרו בקטגוריות כדור הארץ, שמש וירחעבודות חקר באסטרונומיה וניסויים ופעילויות באסטרונומיה
*  טלסקופ השמש - ניתן לרכישה דרך חנות הציוד האסטרונומי של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.