Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

אנשים רבים מאמינים כי כדור הארץ קרוב יותר אל השמש בקיץ, וזו הסיבה שהטמפרטורה הממוצעת בקיץ גבוהה באופן יחסי. ובאופן דומה חושבים שכדור הארץ רחוק ביותר מהשמש בחורף. למרות שהרעיון הזה נשמע הגיוני - הוא אינו נכון.

בעוד ונכון לומר שמסלולו של כדור הארץ אינו מעגל מושלם: שכן במהלך חלק מהשנה כדור הארץ קרוב יותר אל השמש (פריהליון) מאשר בזמנים אחרים, בחצי הכדור הצפוני אנו למעשה חווים את עונת החורף כאשר כדור הארץ קרוב יותר לשמש מאשר בקיץ! מסתמן כי מרחקו של כדור הארץ מהשמש במהלך השנה לא משפיע באופן ניכר על מזג האוויר שלנו.

קיים גורם אחר לעונות השנה של כדור הארץ.

 


באנימציה הבאה ניתן לראות עד כמה "נוטה" כדור הארץ בחלל. (ביחס למישור המילקה), זוהי נטיית הציר של כדור הארץ.
כמובן שהקו הכתום העובר דרך הקטבים הינו להמחשה בלבד, ואיננו חלק מכדור הארץ.

earth_tilt_animationהקוטב הצפוני אינו נוטה תמיד לעבר השמש ביחס לקוטב הדרומי, אלא נע בהדרגה לעבר והרחק מהשמש במשך השנה (משך הקפת כדור הארץ את השמש).

במשך פרק זמן של כחצי מהשנה הקלנדרית נוטה הקוטב הצפוני אל עבר השמש (ביחס לקוטב הדרומי), וכמחצית השנה נוטה הקוטב הצפוני אל הכיוון ההפוך מהשמש.

זהו גם המצב לגבי הקוטב הדרומי - כאשר הקוטב הצפוני נוטה לעבר השמש, הקוטב הדרומי נוטה לכיוון ההפוך מהשמש.

לכדור הארץ נטייה של כ- 23.5 מעלות בממוצע, ביחס למישור המילקה. שיפוע זה הוא הגורם העיקרי לעונות השנה, ולא מרחקו של כדור הארץ מהשמש.


עונת הקיץ - מתרחשת כאשר הקוטב הצפוני נוטה לעבר השמש.
עונת החורף - מתרחשת כאשר הקוטב הצפוני נוטה לכיוון ההפוך מהשמש.

 


earth_tiltאיור: נטיית ציר כדור הארץ בחלל, ביחס למישור המילקה. אינו מוצג בקנה מידה

הסבר נוסף לאיור:
ארץ בצד ימין - קיץ בחצי הכדור הצפוני, חורף בחצי הכדור הדרומי
ארץ בצד שמאל - חורף בחצי הכדור הצפוני, קיץ בחצי הכדור הדרומי 


earth_tilt_diagonal
אם נטיית ציר כדור הארץ הייתה קבועה, והוא היה "עומד" ישר בחלל (ניצב למישור המילקה) אז לא הינו חווים עונות כפי שאנו חווים כיום, ומשך הלילה והיום היו שווים.
להרחבה : יום שיוויון האביב והסתיו
כאמור כדור הארץ נטוי ביחס למישור המילקה. שיפוע זה הוא הגורם העיקרי לעונות השנה, ולא מרחקו של כדור הארץ מהשמש. 


במסעו של כדור הארץ סביב השמש - הקוטב הצפוני נטוי לעבר השמש בחודש יוני, דבר הגורם לימים להיות ארוכים יותר ולמזג אוויר חם יותר.
בחודש דצמבר הקוטב הצפוני נטוי הרחק מהשמש מצב הגורם לימים להיות קצרים יותר ולמזג אוויר קר יותר. להרחבה ראו היום הארוך ביותר והיום הקצר ביותר בשנה.

בחצי הכדור הדרומי נוצר מצב 'הפוך' - הקוטב הדרומי נטוי הרחק מהשמש בחודש יוני, דבר הגורם לימים להיות קצרים יותר ולמזג אוויר קר יותר.
בחודש דצמבר הקוטב הדרומי נטוי לעבר השמש בחודש מצב הגורם לימים להיות ארוכים יותר ולמזג אוויר חם יותר.

ובקוטב הצפוני והדרומי :
נטייה זו גורמת לשמש להישאר בשמים (לא לשקוע ביחס לאופק, לצופה מכדור הארץ) לתקופות זמן ארוכות. לעיתים השמש אינה שוקעת במשך רוב שעות הלילה !
ולעיתים השמש איננה זורחת במשך רוב שעות היום, דהיינו קיימת חשכה ארוכת טווח.
יש להדגיש כי המרחק הפיסי (רדיוס מסלול ההקפה) של כדור הארץ מהשמש איננו הגורם העיקרי לעונות השנה, אלא נטיית הציר של כדור הארץ - הפלנטה שלנו.* להרחבה בנושא יממה, עונות שנה, פעילויות וניסויים לכיתה, חוג הגדי והסרטן - ראהו מאמר בנושא שעון המאדים.

יום שיוויון האביב והסתיו

היום הארוך ביותר והיום הקצר ביותר בשנה

מופעי הירח במהלך החודש העברי 
הילה (טבעת) בהירה מסביב לירח או השמש

 

 

 להורדה ושימוש בכיתה
פוסטר עונות ונטיית ציר כדור הארץ
seasons_poster


 

ניסויים ופעילויות

 

ניסויים בנושא השמש, באמצעות טלסקופ השמש
- מדידת הצהריים האמיתיים
- מעקב אחר כתמי השמש
- התחקות אחר דמות השמש בשמיים
- קרינה מן השמש
- ניסויים נוספים בקטגוריית כדור הארץ, שמש וירח
*  טלסקופ השמש - ניתן לרכישה דרך החנות של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.השמש (לחצו להרחבה) - זהו האובייקט הבהיר ביותר שניתן לראות בשמיים, למעשה - השמש בהירה פי 600,000 מירח מלא, הרי היא הכוכב הקרוב אלינו ביותר.

זהו כדור גזי עצום בגודלו: קוטרו 1,400,000 ק"מ לשם השוואה- קוטר הירח 3,500 ק"מ, כלומר השמש גדולה מהירח פי 400 בקירוב !

השמש הינה גוף כדורי בקירוב מורכב מגזים מיוננים, בעל רדיוס של 6.96X10^8 מטרים ומסה של 1.99x10^30 ק"ג. ניתן לקבל מושג על משמעות מספרים אלו באמצעות השוואת המאסה והרדיוס של השמש לאלה של כדור הארץ או צדק.