Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

מהו "סופר ירח" (סופר מון supermoon) ומדוע מכונה כך?

"סופר ירח" הוא מצב בו הירח הינו בפריגיאה - מעט יותר קרוב לכדור הארץ מאשר בממוצע, במסלולו סביב כדור הארץ. תופעה זו מכונה לעיתים גם בשם "ירח ענק". 
תופעה זו הינה בולטת במיוחד כאשר מתרחשת באותו זמן בו לירח מופע מלא.
אז הירח נראה מעט גדול יותר לצופה (גודל זוויתי), שכן ההבדל במרחק הירח מכדור הארץ בתקופה זו - הינו בסדר גודל של אחוזים בודדים בלבד, ביחס למרחקו הממוצע של הירח מאתנו.

 

perigee versus apogeeאיור: הירח בפריגיאה / אפוגיאה
שידור ישיר של ה'סופר ירח' - באתר מצפה הכוכבים ברקת

 

השפעת קרבתו היחסית של הירח על כדור הארץ

 

במצב של סופר ירח - מרחק הירח מאתנו, באופן יחסי, אינו כה שונה מבלילה רגיל.
דרך טלסקופ או בעין בלתי מצויידת הירח יראה "אותו הדבר" כמו בכל לילה אחר בשנה.

בשעת סופר ירח ניתן לעתים להבחין בתופעות גאות מעט חזקות יותר (בד"כ בטווח של עשרות ס"מ או פחות מאשר ביום ממוצע), כך שבפועל ל'סופר ירח' כככל הנראה השפעות חברתיות גדולות יותר, מההשפעות האסטרונומיות.

השפעות תופעת ה'סופר ירח' על כדור הארץ הינן קלות למדי - השילוב של הירח הנמצא בקרבה המירבית לכדור הארץ, והיותו במופע של "ירח מלא" (יחסית לצופה מכדור הארץ), לא אמור להשפיע על מאזן האנרגיה הפנימית של כדור הארץ יותר מתמיד, שכן גאות מתרחשת בכל יום.
עם זאת בכוחו של ה'ירח הענק' להזכיר לנו את השפעתו של השכן הקרוב ביותר שלנו על הגאות והשפל ​​וכן על היבטים תרבותיים רבים בחיינו, במסענו על פני הפלנטה הכחולה.

 מתי יש סופר ירח (סופר מון) ? - היכנסו לפרק השמים הערב למידע אסטרונומי עדכני

 

 

עוד בנושא: הירח, ניסויים ופעילויות
moon_2
תמונה: הירח, כפי שצולם ע"י הטלסקופ במצפה הכוכבים ברקת במכבים

 


להרחבה:


היום הקצר והארוך ביותר בשנה

מדידת קוטר הירח והמרחק לירח

מאדים בגודל הירח - או 2 ירחים בשמי הלילה?         

ליברציית הירח - תנועת הירח

הילה (טבעת) בהירה מסביב לירח או השמש


סרט: ליקוי ירח - מהשידור הישיר. צילום: מצפה הכוכבים ברקת במכבים 
 
 

ניסויים

ליקוי ירח ניסוי - חישוב תנועת צל כדור הארץ בחלל

הערכת קוטר הירח - באמצעות הידיים וסרגל

מדידת המרחק לירח - באמצעות תמונות מהשידור הישיר

מדידת קוטר הירח - באמצעות תמונות מהשידור הישיר