Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

היכן נמצאים כוכבי הלכת בשמים? כיצד ניתן למצוא את הפלנטות בלילה?
אפליקציה המציגה את מיקומם של כוכבי הלכת במערכת השמש
, וקבוצות הכוכבים, כפי שנראים לצופה בשמי הלילה מישראל.

תצוגת כוכבי הלכת וקבוצות הכוכבי - בזמן אמת

 

 

ראו גם:
פלניספרה - מפת כוכבים סובבת להדפסה

מפת כוכבים אינטראקטיבית

מאורעות אסטרונומים לצפייה מישראל

אסטרו-נט: מאגר חומרי לימוד באסטרונומיה