Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

כרטיסיות מידע בנושא כוכבי הלכת ומערכת השמש. סיכום של מאפייני כוכבי הלכת. 

 

מערכת השמש שלנו מכילה כוכב (שמש) המוקף על ידי גופים קטנים יותר המכונים בשם כוכבי לכת (בלועזית פלנטות).
כוכבי הלכת נעים במסלולים מעוגלים יחסית ומוחזקים בכוח המשיכה של השמש.
במערכת השמש שלנו 8 כוכבי לכת ביניהם כדור הארץ, עליו אנו חיים וכן ירחיהם של כוכבי הלכת, אסטרואידים שביטים ואובייקטים קטנים נוספים. (הערה: פלוטו אינו מוגדר עוד ככוכב לכת אלא כוכב לכת ננסי).
המושג מערכת השמש בעת החדשה נולד כאשר הציע קופרניקוס את התיאוריה שלו לתנועת כוכבי הלכת. קופרניקוס היה בין הראשונים להצביע על כך שהשמש הינה מרכז היקום, וכל כוכבי הלכת סובבים אותה. וכן כי מעבר למערכת השמש נמצאים כוכבים (שמשות) רחוקות.
כיום השמש אינה מיוחסת כמרכז היקום, ובהכללה ניתן לומר כי ליקום אין "מרכז" כלל.


פעילויות מומלצות בנושא מערכת השמש :
1. בנו דגם של מערכת השמש בקנה מידה
2. מצגת גדלים ומרחקים ביקום
3. פוסטר גדלים בחלל
4. מסע אינטראקטיבי במערכת השמש 

-   להרחבה - ראו פרקמערכת השמש  באסטרונט

 

 

שם : השמש

 sun

מידע על האובייקט

סוג : כוכב מסוג ספקטראלי G2V, בגלקסיית שביל החלב

קוטר בקו המשווה : 1.4 מליון ק"מ

מרחק ממוצע מכדור הארץ : כ- 150 מיליון ק"מ (כ-8 דקות אור)

הרכב : בעיקר מימן והליום, במצב צבירה גז

זמן סיבוב עצמי בקו המשווה: כ- 27 יממות ארץ

טמפרטורת השפה : כ-5,500 מעלות צלזיוס

http://www.bareket-astro.com/solar-system/our-own-sun-solar-system.html


ניסויים בנושא השמש וכתמי השמש:
מדידת הצהריים האמיתיים
מעקב אחר כתמי השמש
התחקות אחר דמות השמש בשמיים
קרינה מן השמש
מדידת קוטר כתמי השמש
מדידת קוטר הירח והשמש
מדידת קוטר הירח או השמש בעת ליקוי מאורות
חישוב המרחק לירח או השמש בעת ליקוי מאורות
בנו שעון שמש ומדדו את חלוף הזמן

- לניסויים נוספים בקרו בקטגוריות כדור הארץ, שמש וירחעבודות חקר באסטרונומיה וניסויים ופעילויות באסטרונומיה
*  טלסקופ השמש - ניתן לרכישה דרך חנות הציוד האסטרונומי של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.

 


 

שם : כוכב הלכת חמה ( מרקורי)

 mercury

מידע על האובייקט

סוג : כוכב לכת, הקרוב ביותר ביחס למרחקו מהשמש

מרחק ממוצע מהשמש : כ- 58 מיליון ק"מ

טמפרטורה : בלילה 173– מעלות צלזיוס ביום : 427 מעלות צלזיוס

הרכב : סלעי, אין אטמוספרה

זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה ) : 58.65 יממות ארץ

זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : 88 יממות ארץ

ירחים : אין

http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-mercury.html

 

שם : כוכב הלכת נוגה (ונוס)

 venus

מידע על האובייקט

סוג : כוכב לכת, השני במרחקו ביחס לשמש

מרחק ממוצע מהשמש : כ- 108 מיליון ק"מ

טמפרטורה ממוצעת : 462 מעלות צלזיוס

הרכב : פני שטח סלעיים ,האטמוספרה : בעיקר פחמן דו חמצני וחנקן

זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה ) : 243 ימי ארץ

זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : 224.7 יממות ארץ

ירחים : אין

http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-venus.html

 

 

 

שם : ארץ ( כדור הארץ)

 earth

מידע על האובייקט

סוג : כוכב לכת, השלישי במרחק ביחס לשמש

מרחק ממוצע מהשמש : כ- 150 מיליון ק"מ

טמפרטורה : מינימאלית 88- מעלות צלזיוס, מקסימאלית 58 מעלות צלזיוס

הרכב : פני שטח סלעיים ,הרכב האטמוספרה : בעיקר חמצן, פחמן דו-חמצני וחנקן

זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה סידרית ) : כ- 23.94 שעות

זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : 365 יממות ורבע

ירחים : 1
הרחבה - קטגוריית כדור הארץ, שמש וירח

http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-earth-globe-gaia.html

ניסויים בנושא ליקוי ירח :
1. חישוב מהירות תנועת צל כדור הארץ בחלל
2. מדידת קוטרו המקורב של הירח - באמצעות הידיים וסרגל
3. יצירת סרט של ליקוי הירח
4. חישוב המרחק לירח - בליקוי ירח
5. מדידת קוטר הירח - באמצעות תמונות משידור ליקוי הירח
6. מדוע משנה הירח את צבעו הנראה לאדום במהלך ליקוי ירח ?
7. למדו על קבוצות הכוכבים - בנו מפת כוכבים מסתובבת (פלניספרה)

- עזרים, מצגות והרחבה: 
א. מצגת להורדה - ליקוי לבנה
ב. ליבראצית הירח
ג. סיור בין תוואי השטח של הירח
ד. ליקוי שמש - ליקוי חמה
ה. שמש - ניסויים ופעילויות
שם : מאדים ( מארס )

 mars

מידע על האובייקט

סוג : כוכב לכת, הרביעי ביחס למרחק מהשמש

מרחק ממוצע מהשמש : כ- 228 מיליון ק"מ

טמפרטורה ממוצעת : 47 – מעלות צלזיוס

הרכב : פני שטח סלעיים, האטמוספרה דלילה – בעיקר פחמן דו חמצני, חנקן וארגון

זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה ) : 24 שעות ו 37 דקות

זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : כ-687 יממות ארץ

ירחים : 2

http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-mars.html

מאדים, זמן ושעון המאדים - מאמר
 

מסע אינטראקטיבי במערכת השמש

 

 

שם : כוכב הלכת צדק ( יופיטר)

 jupiter

מידע על האובייקט

סוג : כוכב לכת, החמישי ביחס למרחק מהשמש

מרחק ממוצע מהשמש : כ- 778 מיליון ק"מ

טמפרטורה ממוצעת בפני השטח : 148– מעלות צלזיוס

הרכב : חומרים במצב צבירה גז, בעיקר מימן והליום

זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה ) : 9שעות ו 50 דקות

זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : 11.6 שנות ארץ

ירחים : לפחות 60

http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-jupiter.html

 

 


שם : שבתאי ( סאטורן)

 saturn

מידע על האובייקט

סוג : כוכב לכת, השישי ביחס למרחק מהשמש

מרחק ממוצע מהשמש : 1.4 מיליארד ק"מ

טמפרטורה ממוצעת בפני השטח : 178– מעלות צלסיוס

הרכב : חומרים במצב צבירה גז, אטמוספרה - בעיקר מימן והליום

זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה ) : 10שעות ו 40 דקות

זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : 29.4 שנות ארץ

ירחים : לפחות 30

http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-saturn.html

 

 

 

 

שם : כוכב הלכת אוראנוס

 uranus

מידע על האובייקט

סוג : כוכב לכת, השביעי ביחס למרחק מהשמש

מרחק ממוצע מהשמש : 2.8 מיליארד ק"מ

טמפרטורה ממוצעת בפני השטח : 216– מעלות צלזיוס

הרכב : חומרים במצב צבירה גז, אטמוספרה - בעיקר מימן, הליום ומתאן

זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה ) : 17שעות ארץ ו 14 דקות

זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : 84 שנות ארץ

ירחים : לפחות 27

http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-uranus.html

 

 

 

 

שם : כוכב הלכת נפטון

 neptune

מידע על האובייקט

סוג : כוכב לכת, השמיני במרחקו ביחס לשמש

מרחק ממוצע מהשמש : 4.5 מיליארד ק"מ

טמפרטורה ממוצעת בפני השטח : 214– מעלות צלזיוס

הרכב : חומרים במצב צבירה גז, אטמוספרה - בעיקר מימן, הליום ומתאן

זמן סיבוב עצמי ( אורך יממה ) : 16שעות ו 7 דקות

זמן הקפה סביב השמש ( אורך שנה ) : 165 שנות ארץ

ירחים : לפחות 13

http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-neptune.html
 

הידעת?

באתר מצפה הכוכבים ברקת מחשבונים מקוונים, המאפשרים לחשב את
גילך בכוכבי הלכת
- משקלך בכוכבי הלכת  
- מיקום כוכבי הלכת בשמי ישראל   

עוד בנושא: ראו קטגוריית פעילויות באסטרונומיה לבית ולכיתה ומערכת השמש
מומלץ:

מסע אינטראקטיבי במערכת השמש. מצגת

תלמידים חוקרים אסטרואידים בכיתה, מחקר באסטרונומיה 


Images by : NASA, JPL, HST