מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

גובה זוויתי

Term תיאור
גובה זוויתי

מקומו האנכי של גרם שמימי שנמדד כזווית ביחס לאופק.

בפועל: באיזו זווית נצטרך להרים את הראש כדי לראות את האובייק בשמיים.